Consultanta in achizitii

Serviciile de Consultanta in materie de achizitii sunt axate pe:

  • Planificarea procesului de achizitie:

Delimitare prin granite, structurare,

diagrama-flux, matricea responsabilitatilor,

indicatori de performanta;

  • Elaborarea instrumentelor si metodologiilor suport:

Manual de achizitii si proceduri de lucru

Ghiduri

Documentatii de atribuire standard,

Liste de verificare,

Template-uri pentru evaluare si comunicare;

  • Oamenii:

Definire roluri si responsabilitati,

Comunicare si lucru in echipa,

Instruire.

Serviciile EXPERT sunt strans legate de achizitiile publice si constau in:

  • Servicii auxiliare achizitiei pentru autoritati sau entitati contractante

Elaborarea strategiei anuale de achizitii publice

Elaborarea formularului de strategie de contractare

Suport in stabilirea strategiei de contractare;

Realizarea documentatiei de atribuire;

Asistenta in evaluarea candidaturilor, ofertelor;

Asistenta in derularea negocierilor si a dialogului competitiv;

Asistenta in administrarea contractului.

  • Servicii pentru ofertanti

Stabilirea strategiei de ofertare;

Asistenta si suport in pregatirea candidaturilor/ofertelor;

Asistenta si suport pe parcursul derularii procedurii

Suna Mesaj