Servicii de consultanță și asistență pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice

Sprijin pentru autoritățile din Romania în procesul de reformare a sistemului de achiziții publice, în conformitate cu Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice, prin transformarea politicii și practicilor de achiziții publice într-o funcție de management strategic, cu accent pe valoarea pentru bani în întreg ciclul de proiect.

ININ a sprijinit tranziția către o nouă cultură bazată pe performanță prin intermediul instrumentelor, metodelor si template-urilor (de exemplu Strategia Anuală de Achiziții Publice, matricea pentru analiza factorilor interesați, registrul riscurilor, matricea de poziționare a obiectului contractului, etc.) puse la dispoziția tuturor părților interesate relevante, ca parte a Ghidului Achizițiilor Publice

Rezultatele proiectului:

  1. Ghidul Achizițiilor Publice – o sursă principală de orientare și informații practice aprofundate  pentru  autoritățile contractante, precum și diseminarea către factorii interesați relevanți ai sistemului de achiziții publice a celor mai bune practici in ce privește aspectele operaționale și instrumentele referitoare la procesul de achiziții publice.
  2. 20 de sesiuni de diseminare a noii metodologii operaționale între principalii factori interesați ai  sistemului de achiziții publice.
Client:
Banca Mondială
Timeframe:
Sep. 2016 - Oct. 2019