Luni - Vineri9AM - 6PM
AdresaStr. Petre S. Aurelian, nr. 23, Sector 1, București, România
Ne găsiți și pe rețelele sociale

Ce se (mai) întâmplă în achiziții publice?

aprilie 18, 2022

Sunt disponibile publicului larg informațiile privind trecerea de la o abordare voluntară la criterii și ținte obligatorii pentru achiziții publice verzi

Tranziția către o economie circulară presupune obligații noi pentru autoritățile și entitățile contractante. Acestora li se solicită să-și alinieze achizițiile la criterii specifice achizițiilor publice ecologice, stabilite de Comisia Europeană pentru anumite categorii de produse.

Acesta este contextul propunerilor lansate de Comisia Europeană cu intenția de a se asigura că numai produsele cele mai sustenabile sunt vândute în Europa. Aceste propuneri sunt în acest moment în primă lectură în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Detalii privind Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Regulamentului (UE) 305/2011 sunt disponibile aici.

Prin intermediul Regulamentului, Comisia este împuternicită să stabilească cerințe de durabilitate aplicabile achizițiilor publice, precum și cadrul privind implementarea, monitorizarea și raportarea acestor cerințe de către statele membre. Cerințele pot lua forma unor specificații tehnice obligatorii, criterii de selecție, criterii de atribuire sau chiar clauze contractuale.

Aceste propuneri invită profesioniștii în achiziții la alegeri inteligente prin analizarea opțiunilor de maximizare a duratei de viață a produselor (achiziționate separat sau ca parte a contractelor de servicii sau lucrări). Maximizarea duratei de viață se realizează în vederea reducerii consumului de resurse finite prin reparare, respectiv prin modul în care se reutilizează sau reciclează produsele odată ce acestea ajung la stadiul de sfârșit al duratei de viață.

După euforia prețului cel mai scăzut, în acest moment, preocuparea în achizițiile publice în România este, în cel mai bun caz, legată de realizarea de achiziții în condiții de eficiență economică. Puține sunt astăzi (din păcate!) achizițiile publice care abordează atribuirea prin prisma costului pe parcursul ciclului de viață, chiar și în contextul modelului economiei liniare. Avem însă în Monitorul Oficial, Legea nr. 86 din 12 aprilie 2022, care amendează Legea nr.98/2016 și Legea nr. 99/2016, care stabilește în sarcina autorităților și a entităților contractante, obligativitatea includerii aspectelor de mediu ca parte a criteriului de atribuire. Un ghid aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, care cuprinde factori de evaluare privind protecţia mediului ce pot fi utilizaţi pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi, urmează a fi elaborat.

Platforma UE pentru achiziționarea comună de gaz, GNL și hidrogen prinde contur

Noua platformă elaborată de Uniunea Europeană reprezintă primul pas spre realizarea de achiziții în comun.

Detalii sunt disponibile aici.

Proceduri de achiziții lansate în derulare

Sunt în derulare primele proceduri de achiziții publice lansate de unitățile de achiziții publice centralizate constituite la nivelul administrației publice locale. Detalii aici.