Monday - Friday9AM - 6PM
Offices23 Petre S. Aurelian street, Sector 1, București, România
Visit our social pages

Lucrări pentru Organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL”

Lucrări pentru Organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL”

Contract notice

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI (EMEPRL), cu sediul în Calea Floreasca 169 A, Clădirea B, Etajul 8, Sector 1, Cod Poștal 014472, București, Romania, invită operatorii economici interesați, autorizați să realizeze activitatea economică care reprezintă obiectul Contractului și care îndeplinesc cerințele minime de calificare incluse în Documentația de Atribuire pentru Procedura simplificata pentru achiziția de lucrări pentru organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL” să depună o ofertă care să acopere toate cerințele Contractului.

Contractul va fi atribuit pentru o perioadă de 12 luni de la momentul semnării Contractului (estimat 21.01.2022). Detalierea cerințelor este disponibilă în cadrul Documentației de Atribuire, care poate fi accesată la secțiunea “Procurement” la următoarea adresă web: https://in-in.ro/procurement/ .

Ofertele trebuie transmise în format tipărit, în limba engleză, la sediul EMEPRL, la adresa indicată mai sus, in atenția Maria Kantor, email maria.kantor@exxonmobil.com, tel/fax: +40 318607200/+40 318607280, nu mai târziu de 07.01.2022, ora locală 14.00. Detalii complete sunt furnizate în Documentația de Atribuire.

Acest anunț de participare a fost expediat in data 24.12.2021.